top of page
857x1200.jpg

Na enkele vergaderingen besloten in 1980 vier wijnliefhebbers een cursus te organiseren over wijnkennis en proeftechnieken. Dit initiatief werd genomen op vraag van enkele collega’s en vrienden, wat niet belette dat de groep belangstellenden al vlug de 60 oversteeg.

De cursus liep over 16 avonden, verspreid over twee jaar. Toen kwam het uur van scheiden. Dat kon en mocht niet, zo meende de meerderheid, wat leidde tot de oprichting van een wijnvereniging. Bij de Vlaamse Wijngilde, met afdelingen verspreid over heel Vlaanderen, commanderijen genoemd, werd de kandidatuur voor een nieuwe commanderij met als peter Commanderij Aalst ingediend. Na goedkeuring van het overkoepelend orgaan werden wij aanvaard als 19de commanderij. Als kern van het actiegebied werd Denderleeuw gekozen.  De vier van het eerste uur waren Leo Van den Dorpel en Marcel Souffriau uit Denderleeuw, Etienne Van Nuffel, Lebbeke, en Johnny Grootvriendt, Gooik, docent wijnkennis op dat moment en lid van Commanderij Pajottenland waar de vermaarde Etienne Cocquyt wijnmeester was. Later breidde het bestuur uit met Simonne Wellekens, wijnschrijver, tot op vandaag nog steeds actief als voorzitter en secretaris. Ghislaine Vandroogenbroeck nam de taak van penningmeester over en René Boschmans werd ondervoorzitter. Samen met Marc Roosens, de huidige wijnmeester, vormen zij een geestdriftig team aan het hoofd van een club met gemotiveerde wijnliefhebbers. Heden bestaat de commanderij 38 jaar en blikken we met fierheid terug op de voorbije jaren.  Heel wat proefavonden uit verscheidene streken zorgen voor mooie, blijvende herinneringen.

Vlaamse Wijngilde.png
bottom of page